Städa mer miljövänligt hemma

Även då vi utför mer vardagliga sysslor är det bra tänka på hur vi påverkar miljön. Genom att välja mer miljövänliga städmedel kan vi se till att inte släppa ut onödiga gifter i naturen. Du kan handla online allt det du kan behöva för att få det rent hemma på ett miljövänligt sätt.

Miljövänligt tvättmedel

Kostnad och effektivitet går inte alltid hand i hand, ett billigare tvättmedel kan vara precis lika bra som ett dyrare. Dessutom kan det billiga också vara miljövänligt, det gäller bara att ha koll på vad du köper.

Biobaserade produkter

En biobaserad produkt är ett medel som innehåller helt eller delvis förnybara produkter från växt- och djurriket. Motsatsen till en sådan produkt är en som är baserad på olja och kol, det är ämnen som inte är förnybara. Trots att det låter bra att en produkt är biobaserad är den inte alltid bra för hälsan. Vissa produkter kan till exempel irritera på huden, eller så bryts de inte ner i naturen.

Färgämnen och konserveringsmedel

Trots att många vill undvika att använda medel med till exempel färgämnen finns det positiva effekter med de här medlen enligt andra. Medel som innehåller färgämnen gör att ytan kan få mer lyster. Konserveringsmedel förhindrar bakterier, hävdar förespråkarna.