Bygg en ny altan hemmavid

Bygg en ny altan hemmavid

Ibland behöver vi riva en altan och bygga en ny. Det kan antingen handla om att den första har blivit för gammal eller att du vill ha en helt ny design. Oavsett varför du väljer att bygga en ny altan behöver du göra ett ordentligt grundjobb.

För att få en riktig stadig och stabil altan bör du gjuta plintar som du fäster reglarna i. Då behöver du aldrig oroa dig för att den blir sned med tiden. När du fått upp alla reglar och mätt så att allting är rakt, kan du börja skruva dit trallen. Se till att använda rostfria skruvar eftersom de håller mycket längre.

Om du jobbar med altanen själv är det bra att lägga upp en plan. Mät upp och såga till många plankor som du sedan skruvar fast på en gång. Du kommer att spara mycket tid om du gör på det viset, istället för att såga till en, som du sedan skruvar på plats.

Hitta bra virke

Det finns gott om sidor på nätet som säljer bra och hållbart virke. Välj bra produkter här till ett överkomligt pris. Kom ihåg att ju bättre virke du väljer, desto längre kommer din fina nya altan att hålla.

Modern renovering av avloppssystem

Modern renovering av avloppssystem

Avloppssystem är avgörande för att upprätthålla sanitära förhållanden och en fungerande fastighet. Med tiden kan avloppsrör emellertid försämras och drabbas av problem såsom läckor, blockeringar och erosion. För att undvika kostsamma och störande reparationer har Relina metoden vuxit i popularitet som ett innovativt sätt att renovera avloppssystem på ett effektivt och hållbart sätt.

Bakgrund: Vad är Relina Metoden?

Relina metoden är en modern teknik för att renovera avloppsrör utan att behöva utföra omfattande grävnings- eller rivningsarbeten. Metoden involverar att applicera en speciell polymerbeläggning på insidan av befintliga rör. Denna beläggning skapar en ny, slät yta som förbättrar avloppssystemets prestanda och livslängd.

Processen: Steg för Steg Renovering

 1. Inspektion och Bedömning: Innan renoveringsprocessen påbörjas, utförs en noggrann inspektion av avloppssystemet för att identifiera problemområden och utvärdera lämpligheten för Relina metoden.

 2. Rengöring och Förberedelse: Rören rengörs noggrant för att ta bort eventuella beläggningar och blockeringar. Detta säkerställer att den nya beläggningen kan appliceras jämnt och fäster ordentligt på rörens yta.

 3. Applicering av Polymerbeläggning: En specialdesignad polymerblandning appliceras på insidan av avloppsrören. Denna blandning är flexibel och anpassar sig till rörens form och dimensioner. Den appliceras med en metod som kallas ”strumpmetoden”, där en strumpa dras genom röret och sedan expanderar och härdar för att bilda den nya beläggningen.

 4. Härdning och Anpassning: Den applicerade polymerbeläggningen härdar över en viss tidsperiod. Under denna tid anpassar den sig till rörets form och skapar en jämn och tät yta som förhindrar läckage och blockeringar.

 5. Sista Inspektion och Godkännande: Efter att beläggningen har härdats genomförs en slutlig inspektion för att säkerställa att renoveringen har utförts korrekt och att avloppssystemet fungerar som det ska.

Fördelar med Relina Metoden

 • Minimal Störning: Eftersom grävningsarbeten inte är nödvändiga minimeras störningen för fastighetsägare och boende under renoveringsprocessen.

 • Kostnadseffektivitet: Relina metoden är oftast mer kostnadseffektiv jämfört med traditionella metoder som kräver omfattande rivning och utbyte av rör.

 • Hållbar Renovering: Genom att förlänga livslängden på befintliga rör minskar Relina metoden behovet av nya material och minskar därmed avfall och resursanvändning.

 • Snabb Implementering: Processen tar vanligtvis kortare tid än traditionella renoveringsmetoder, vilket gör att fastigheten kan återgå till normal verksamhet snabbare.

Relina metoden har blivit en innovativ lösning för fastighetsägare och förvaltare som söker att modernisera sina avloppssystem på ett hållbart och kostnadseffektivt sätt. Genom att undvika omfattande grävningsarbeten och utbyte av rör kan fastigheter upprätthålla fungerande avloppssystem och samtidigt minska miljöpåverkan. Med den ständiga utvecklingen av tekniken kan vi förvänta oss att se ännu mer effektiva och avancerade metoder för avloppsrenovering i framtiden.

Hantering av eternit: Säkra rivningsmetoder

Hantering av eternit: Säkra rivningsmetoder

När det kommer till rivning av byggnader som innehåller eternit, är det av yttersta vikt att följa säkra och korrekta metoder för att minimera riskerna för hälsan och miljön. Eternit, en vanlig typ av byggnadsmaterial som innehåller asbestfibrer, kan vara farligt om det inte hanteras på rätt sätt. Här är en guide till hur man säkert river eternitmaterial.

Anlita experter inom området

Miramix är ett specialiserat företag inom sanering och rivning av eternit. Med gedigen expertis och modern utrustning tar de sig an denna utmaning. Genom att följa strikta säkerhetsprotokoll och miljövänliga metoder säkerställer Miramix att asbest och eternit hanteras på ett professionellt och hållbart sätt, med fokus på både människors hälsa och miljöskydd.

Inventering och identifiering

Innan du påbörjar rivningsprocessen är det nödvändigt att utföra en noggrann inventering och identifiering av områden som innehåller eternit. Detta hjälper till att fastställa om asbest verkligen är närvarande och vilka områden som kan utgöra en risk.

Anlita specialiserade experter

Eftersom asbest utgör allvarliga hälsorisker är det bäst att anlita professionella experter som är utbildade i att hantera asbestrivning. Dessa experter har rätt utrustning, kunskap och erfarenhet för att säkert ta itu med eternitmaterial.

Utrustning och skyddsåtgärder

De som är involverade i rivningsprocessen måste använda adekvat skyddsutrustning, inklusive andningsskydd, överdragskläder och handskar. En kontrollerad arbetsmiljö med korrekt ventilation och filtrering är också nödvändig för att förhindra spridning av asbestfibrer.

Metoder för rivning

Vid rivning av eternit är det bäst att använda metoder som minimerar generationen av asbestdamm och fibrer. Våtmetoden, där ytan fuktas innan rivning, är ett effektivt sätt att förhindra att asbestdamm sprids i luften. Rivning bör undvikas om det är möjligt – istället kan material försiktigt demonteras för att minimera störningen.

Sanering och avfallshantering

Efter rivningen är det nödvändigt att genomföra en noggrann sanering av området för att säkerställa att inga asbestfibrer kvarstår. Allt material som innehåller asbest måste hanteras som farligt avfall och deponeras på lämpliga platser enligt gällande regler och föreskrifter.

Avslutande tankar

Rivning av eternit och asbest är en process som kräver noggrann planering, specialiserad kunskap och strikta säkerhetsåtgärder. Att följa rätt metoder och riktlinjer är avgörande för att skydda arbetarnas hälsa och miljön. Om du står inför uppgiften att riva eternitmaterial, är det bästa valet att anlita professionella experter som kan hantera processen på ett säkert och ansvarsfullt sätt.

Hög tid att planera årets stora barnkalas

Hög tid att planera årets stora barnkalas

När det nalkas barnkalas är det bra att vara ute i god tid med planeringen. För planering kommer att krävas, oavsett hur stort eller litet barnkalas du har tänkt ha. Självklart behöver ett stort barnkalas noggrann planering. Men även små kalas kräver mer eftertanke än vad du i början kan tro. Börja gärna med planeringen i tid för att slippa känna stress.

Barnkalas med tema

Något som brukar underlätta planeringen av ett barnkalas är att bestämma ett tema. Om du har ett tema är det lättare att veta vilka dekorationer du ska köpa. När temat är bestämt hittar du allt för ert barnkalas på nätet. Har du svårt att komma på ett tema för barnkalaset finns det många tips på webben också.

Saker att tänka på inför barnkalaset

Förutom temat på kalaset och inköp av dekoration och liknande finns det en hel del andra saker att tänka på. Några av de detaljer du bör tänka på under planeringsstadiet är:

 1. Hur många ska bli bjudna? Ju äldre barnet är desto fler kan ni bjuda.
 2. Ska ni äta eller enbart fika? Det kan vara bra att bjuda på exempelvis korv. Men självklart räcker det även med fika och snacks.
 3. Hur länge ska kalaset pågå? Glöm inte att skriva även sluttid på inbjudan.

Städa mer miljövänligt hemma

Städa mer miljövänligt hemma

Även då vi utför mer vardagliga sysslor är det bra tänka på hur vi påverkar miljön. Genom att välja mer miljövänliga städmedel kan vi se till att inte släppa ut onödiga gifter i naturen. Du kan handla online allt det du kan behöva för att få det rent hemma på ett miljövänligt sätt.

Miljövänligt tvättmedel

Kostnad och effektivitet går inte alltid hand i hand, ett billigare tvättmedel kan vara precis lika bra som ett dyrare. Dessutom kan det billiga också vara miljövänligt, det gäller bara att ha koll på vad du köper.

Biobaserade produkter

En biobaserad produkt är ett medel som innehåller helt eller delvis förnybara produkter från växt- och djurriket. Motsatsen till en sådan produkt är en som är baserad på olja och kol, det är ämnen som inte är förnybara. Trots att det låter bra att en produkt är biobaserad är den inte alltid bra för hälsan. Vissa produkter kan till exempel irritera på huden, eller så bryts de inte ner i naturen.

Färgämnen och konserveringsmedel

Trots att många vill undvika att använda medel med till exempel färgämnen finns det positiva effekter med de här medlen enligt andra. Medel som innehåller färgämnen gör att ytan kan få mer lyster. Konserveringsmedel förhindrar bakterier, hävdar förespråkarna.

Allt för din odling hemma

Allt för din odling hemma

Att odla är någonting som har blivit alltmer populärt. Idag är det inte endast de som bor på landet som odlar hemma, utan till och med balkongodling har blivit riktigt vanligt. Det är något speciellt med att odla sina egna grönsaker. Även om det är i liten skala är det en speciell känsla att få plocka det du själv har odlat.

Kom igång med odling

Det behöver inte vara särskilt svårt att komma igång med odling hemma. På CDON hittar du många olika redskap och hjälpmedel som underlättar. Oavsett om du vill odla ute i trädgården eller på balkongen är det bra att börja småskaligt. Välj ut några grönsaker som du faktiskt tycker om att äta och läs på hur du ska odla dem.

Testa och lär

Vi rekommenderar att du läser på litegrann innan du börjar odla. Men ägna inte för mycket tid till att läsa på. Du behöver också komma igång med själva odlingen, för du kommer att lära dig på vägen.

Så länge du endast odlar för att det är roligt, behöver det inte bli perfekt. Med lite sunt förnuft och tålamod kommer du att få en skörd. Om du vill kan du också enkelt ägna dig åt ekologisk odling hemma.

Fördelarna med en GPS-klocka för barnen

Fördelarna med en GPS-klocka för barnen

Barnens säkerhet och välbefinnande är föräldrarnas främsta prioritet. Att veta var dina barn är och att de är säkra är viktigt, särskilt om de ofta är på egen hand eller spenderar mycket tid utomhus. En GPS-klocka är ett utmärkt verktyg för att hålla koll på dina barns rörelser och ge dig en känsla av trygghet. Här är några av de främsta fördelarna med en GPS-klocka för dina barn.

Effektiv spårning och säkerhet

En GPS-klocka för barn är en utmärkt lösning för att hålla koll på dina barns rörelser. Klockan använder GPS-teknik för att exakt spåra deras position, så att du alltid vet var de är. Du kan även ställa in säkerhetszoner runt ditt hem eller skola, så att du får en notifikation om ditt barn lämnar dessa områden.

Möjlighet till kontakt när som helst

En GPS-klocka för barn är också utrustad med en mikrofon och högtalare, så att du kan prata med ditt barn när som helst. Det gör det enklare att hålla kontakten med dem, särskilt om de är på en utflykt eller ute och leker med vänner. Du kan också ställa in en nödsamtalknapp på klockan, så att ditt barn kan nå dig snabbt och enkelt i nödsituationer.

Förbättrad självständighet för barnen

En GPS-klocka för barn kan också hjälpa till att främja deras självständighet. Genom att ge dem frihet att utforska och leka på egen hand, samtidigt som de alltid är tillgängliga för kontakt, kan det bidra till att bygga deras självförtroende och självständighet.

Enkel användning och bekvämlighet

GPS-klockor för barn är enkla att använda och bära. De är utformade för att passa barns små handleder och är lätta att använda, så att även de yngsta barnen kan använda dem utan hjälp. Du kan även kontrollera deras position och andra funktioner från din smartphone eller dator, så att du alltid har koll på dina barn oavsett var du befinner dig.

Slutsats

Att ha en GPS-klocka för dina barn kan ge dig en större känsla av trygghet och säkerhet. Med effektiv spårning, möjligheten till kontakt när som helst, förbättrad självständighet för barnen och enkel användning, är det en investering som definitivt är värd att överväga för föräldrar som söker efter en säker lösning för att hålla koll på sina barn. Så vänta inte, ge dina barn den extra säkerheten och friheten som de förtjänar med en GPS-klocka.

Renovera ditt badrum – in med badkar igen

Renovera ditt badrum – in med badkar igen

Om du planerar att renovera i ditt badrum kan det vara värt att överväga att sätta in ett badkar. Det kan vara en särskilt god idé ifall du tidigare haft badkar och saknat det. När du har ett badkar kan du ta långa avslappnande och värmande bad.

Välj rätt badkar

Är du intresserad av att skaffa ett badkar till ditt hem finns det flera olika alternativ att välja bland. Det mest klassiska är fristående badkar som står på fötter eller direkt på golvet. Men det finns även hörnbadkar som placeras i hörnet samt duschbadkar som kan vara bra för dig som även vill ha möjlighet att duscha. Förutom att du kan välja ett vanligt badkar finns det även bubbelbadkar och spabadkar. Men då behöver badrummet oftast vara lite större.

Köp ett nytt badkar

Om du vill ha badkar av hög kvalitet kan du hitta det online. Välj något här för att hitta ett passande badkar för dig och ditt badrum. Det finns allt från fristående badkar till hörnbadkar såväl som bubbelbadkar. Förutom att du finner ett brett utbud av olika sorters badkar finns det även olika tillbehör i form av kuddar som gör badet ännu mer bekvämt.

Bo på landet: Fördelarna med en lugn och avkopplande livsstil

Bo på landet: Fördelarna med en lugn och avkopplande livsstil

Att bo på landet kan erbjuda många fördelar jämfört med att bo i staden. En av de största fördelarna är den lugna och avkopplande livsstil som det erbjuder. Med mindre trafik, mindre buller och mindre stress kan du verkligen koppla av och njuta av naturen och stillheten.

En annan fördel med att bo på landet är den friska luften. Städer är kända för sin förorenade luft, medan luften på landet är ren och fri från föroreningar. Detta kan gynna din hälsa och öka din livskvalitet.

En annan fördel med att bo på landet är det stora utbudet av utomhusaktiviteter. Det finns många saker att göra, som att gå på promenader, cykla, fiska, jaga, plocka svamp och bär, och mycket mer. Detta kan vara ett bra sätt att hålla sig i form och få lite frisk luft och motion.

Bo på landet kan också vara ett bra val för familjer med barn. Det finns ofta mer utrymme och frihet för barnen att leka och utforska, och det finns ofta fler aktiviteter och fritidsmöjligheter för barn på landet än i staden.

Ett annat plus med att bo på landet är de lägre kostnaderna. Bostadspriserna och levnadskostnaderna är ofta lägre på landet än i staden. Detta kan göra det lättare att klara sig på en lägre inkomst eller att spara pengar.

Att bo på landet har många fördelar, men det finns också några nackdelar att tänka på. Till exempel kan det vara svårt att komma till arbete eller skola om det inte finns bra kommunikationer. Och det kan vara svårt att hitta jobb eller få tillgång till vissa tjänster och faciliteter som finns i städerna.

Men om du letar efter en lugn och avkopplande livsstil, en hälsosam livsmiljö och ett rikt utbud av utomhusaktiviteter, kan bo på landet vara ett bra val för dig. 

Men om det finns bra kommunikationer och nödvändiga faciliteter i närheten, kan bo på landet vara det perfekta valet för att uppleva en mer avkopplande och hälsosam livsstil.

En annan fördel med att bo på landet är möjligheten att ha egen trädgård eller odlingar. Det kan vara ett bra sätt att få tillgång till färska grönsaker och frukt, samt att få en meningsfull sysselsättning och koppling till naturen.

Att bo på landet kan också innebära en starkare gemenskap med grannar och närboende. Många landbygdsområden är kända för sin stöttande och hjälpsamma atmosfär, vilket kan bidra till en känsla av samhörighet och gemenskap.

I sammanfattning, att bo på landet erbjuder många fördelar som en lugn och avkopplande livsstil, ren luft, många utomhusaktiviteter, lägre kostnader och möjligheten till egen odling. Men det är viktigt att överväga de eventuella nackdelarna och att det finns tillgång till nödvändiga faciliteter och kommunikationer i närheten. För den som söker ett mer avkopplande och hälsosamt liv kan bo på landet vara det perfekta valet.

Allt för ditt lantliga kök

Allt för ditt lantliga kök

Ett lantligt kök ska vara hemtrevligt och gärna rustikt. För att inte säga att det ska utstråla värme och trygghet. Du vill helt enkelt ha en plats där familjen, släktingar och vänner ska kunna trivas och umgås. Dessutom vill du säkert ha fiffiga lösningar för pepparkaksbaket? Och någonstans att förvara veden till den sprakande köksspisen? Hemligheten sitter i detaljerna, både gällande stil men också gällande funktion.

Få till den rätta känslan

Välj gärna rustikt material och naturfärger. Du behöver tänka på snickeriet, allt från pärlspont till dörrfoder och trösklar. För att inte tala om handtag, brytare och beslag. Men glöm inte den allra roligaste biten. Nu talar vi om små vägghyllor, kryddhyllan och stänger för slevar och vispar. Du behöver inte köpa allt nytt, den rätta känslan får du genom att blanda nytt med arvegods och loppisfynd.

Dekorera med charm

Men för att få till den rätta hemtrevliga stämningen, behöver du dekorera ditt kök. Vad är då bättre än att utnyttja vardagsprylarna? I ett lantligt kök gömmer du inte kärlen, städredskapen och kryddburkarna i ett skåp. Ställ istället fram alla fina saker du har. Har du inga ärvda serviser eller loppisfynd att plocka fram, beställ på nätet. Idag finns det många fina butiker som säljer både nytt och gammalt i precis den rätta stilen.